top of page

ASOCIAȚIA

"PRIETENII OMULUI - UMANISM CULTURA"

MISIUNE

  •       Misiunea asociaţiei este de contribui la construirea unei societăţi civile puternice, sprijinind şi lucrând cu persoane sărace sau defavorizate, cu tineri şi adulţi.

  •       Scopul asociaţiei este promovarea valorilor democratice şi dezvoltarea constiintei civice în scopul formării de cetăţeni responsabili faţă de comunitate, activi social şi ecologic.

OBIECTIVE
  1.  Promovarea şi apărarea principiilor democratice, a valorilor civice şi a drepturilor omului prin:
  •      Desfasurarea de acţiuni educative, de formare şi informare pentru tineri şi adulţi, de schimbare a mentalităţii, dezvoltând proiecte care să contribuie la reînnoirea spirituala şi socială a României în pas cu schimbările europene;

  •      Formarea tinerilor pentru a participa activ la construcţia europeană; antrenarea tinerilor ca o poartă spre Europa, ca o pasarelă între cetăţenii şi guvernele ţărilor europene;

  •      Desfăşurarea de activităţi de binefacere şi cu caracter cultural adresate persoanelor defavorizate social;

  •      Promovarea ideilor de voluntariat în comunitate prin înfiinţarea unor centre de voluntariat, cluburi, birouri de consultanţă, centre ale tinerilor în stil european;

  •      Atragerea tinerilor elevi, studenţi in centrele de voluntariat ale asociaţiei, realizarea de  informări, dezbateri, activităţi şi programe ce au ca scop educarea tinerei generaţii în conformitate cu standardele europene în vigoare

2. Oferirea de servicii de educaţie nonformală şi informală prin care se urmăreşte oferirea unui suport operaţional cu privire la diferite teme sociale de importanţă locală, naţională şi internaţională, în folosul unor persoane dezavantajate pe plan social, moral-spiritual, ecologic, civic, sănătate şi cultural;  creearea de materiale informative; editarea de ziare, cărţi şi reviste, de suporturi pedagogice ce pot fi reutilizate în scopuri instructiv-educative, realizarea de programe de instruire şi formare de formatori pe diverse domenii.
MISIUNE
ABOUT
PROJECTS
Anchor 1

PROIECTE DESFĂȘURATE

proiecte2

ERASMUS+

Programul Erasmus + este Programul Comisiei Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020, care a succedat Programului de învățare pe tot parcursul vieții (2007-2014). Ca program integrat, programul Erasmus + oferă mai multe oportunități pentru mobilitatea și cooperarea cursanților în sectoarele educației, formării și tineretului și este mai ușor de accesat decât predecesorii săi cu norme simplificate de finanțare și o structură care are drept scop eficientizarea administrării programului.

PROIECTE:

CONTACT

CONTACT

 

Asociatia “Prietenii Omului – Umanism, Cultura”

Cornelia Pitei, Preşedinte Asociaţia P.O.U.C.

Adresa: Strada Primaverii Nr3, Bl ZA 2, Sc D, Ap12,

Slatina, Jud. Olt, România

Telefon: 0721.108.741

Telefon/Fax: 0349.40.88.26

E-mail: prieteniiomuluip@yahoo.com

Web: http://www.sprijincomunitate.ro

Dintre toate păcatele omului, cel mai detestabil rămâne nepăsarea și indiferența omului față de suferințele și durerile celor din jurul lui. 
Dăruind în educație ajutăm viitorul
bottom of page